Pellyho domy – centrum kultury, vzdělávání a sportu zvou

Vycházky Polickem II. - Za liliemi a orchidejemi na Machovsko

Délka trasy cca 7 km
Náročnost: trasa s velkým převýšením. Část vycházky povede mimo značené trasy.
Nevhodné např. pro účast s dětským kočárkem, ale cesta s dítětem v krosničce je možná.

Na všechny vycházky je počet účastníků limitován: 25 osob / vycházka.
Přihlášky a platba předem v Informačním centru Police nad Metují, nejpozději 2 dny před konáním akce.

Vycházky se konají za každého počasí.
Účast na vlastní nebezpečí.
Doporučené vybavení: kvalitní obuv, na delší vycházky drobné občerstvení a pitný režim.

Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti a studenti (nezahrnuje dopravu na místo konání)

Bližší informace:
Informační centrum, Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
tel. 491 421 501, infocentrum@policko.cz

Vycházky pořádají Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a s Regionálním muzeem v Náchodě.

Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude sloužit pro jeho vlastní, nekomerční, potřeby.

Polická zelňačka 2018 - 3. ročník, Řemesla v Dřevěnce

Police nad Metují

8:15 / slavnostní zahájení salvou Ostrostřelecké gardy polické, hymna Polické zelňačky, zahájení soutěže ve vaření
9:00 - 11:00 / soutěže pro kuchařské týmy (krouhání zelí na čas, hod „zelnou hlávkou“ do dálky, hod na kuželky a střelba na zajíce - hod zelnou hlávkou na terč aneb zachraň svoji úrodu), soutěž o nejsympatičtější tým (rozhoduje veřejnost),
11:30 / ukončení soutěže ve vaření,odběr soutěžních vzorků, hodnocení porotou,
12:00 / prodej polévky veřejnosti,
13:00 / vyhlášení výsledků soutěže

Hudební program:
9:00 - 12:00 ♫ Kamarádi osady 5
12:00 -15:00 ♫ Klapeto Náchod

Po celou dobu konání akce:
* trh na náměstí a skákací hrad 
* Řemesla v Dřevěnce: stará škola Dřevěnka od 9,00 do 16,00 hod. Cech panen rukodělných zve u příležitosti Polické zelňačky na ukázky tradičních řemesel a rukodělných výrobků.

Akce se koná za každého počasí.
Uvedené časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

Náměstí vč. Kostelní ulice je po celý den dopravně uzavřeno. Vjezd do Tomkovy ulice bude omezen již od pátečních večerních hodin (stavba podia).

Moderuje Tomáš Peterka
Mediální partner: Český rozhlas

Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude sloužit pro jeho vlastní, nekomerční, potřeby.Předprodej vstupenek

Předprodej zajišťuje Informační centrum.

říjen – duben
po, st 9.00 – 11.30 12.00 – 17.00
út, čt, pá 9.00 – 11.30 12.00 – 15.00
květen, červen, září
po – pá 9.00 – 11.30 12.00 – 17.00
so 9.00 – 11.30 12.00 – 15.00
červenec, srpen
po – pá 9.00 – 11.30 12.00 – 17.00
so, ne 9.00 – 11.30 12.00 – 15.00
Pellyho domy na facebookucertifikát I. stupně Českého systému kvality služeb

Pellyho domy

Pellyho domy jsou budovou, která spolu s radnicí tvoří dominantu polického náměstí. Pod stejným názvem funguje od roku 2007 organizační složka zřízená Městem Police nad Metují:
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu.

Hlavním úkolem organizační složky Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu jsou především tyto činnosti a aktivity:

  • kompletní zajištění kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných městem Police nad Metují, spolupráce při přípravě a realizaci uvedených akcí pořádaných jinými subjekty, propagace akcí
  • zajištění provozu informačního centra a propagace města
  • organizace trhů ve městě
  • zajištění provozu Pellyho domů a ve spolupráci s TS zajišťování správy Pellyho domů (Masarykovo náměstí 75)
  • zajištění provozu divadla a kina (Jiráskova 151) a zajišťování správy objektu ve spolupráci s TS
  • zajištění provozu na sportovištích a dětských hřištích v majetku města, zajištění dohledu nad pořádkem, čistotou a technickým stavem sportovišť či přilehlých budov (šatny, sklad na hřišti), ve spolupráci s TS zajištění správy a údržby sportovišť

Organizační složka Pellyho domy je od listopadu 2015 držitelem certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb (www.csks.cz).